BOKA FÖRELÄSNING

Jag skräddarsyr

När du hyr in mig som föreläsare till din organisation så är jag till för er. Jag gör allt jag kan för att vara den pusselbit som ni behöver vid aktuellt tillfälle. Jag kommer inte med en färdig standardföreläsning och ställer in skorna. Jag kommer dit med en slags besatthet av att göra mig relevant för er.

Hela mitt yrkesliv har jag drivits av en huvudsaklig idé: att organisationer behöver göra sig relevanta för sina kunder/användare/brukare. Givetvis speglar denna idé hur jag själv förhåller mig till mina egna kunder. Häpp! Klas

IMPROVISATÖREN

Hur Klas använder oförutsedda händelser för att skapa kontakt med publiken

ALLTID PÅLÄST

Om vetenskap och om förvirring och tvärsäkerhet

OM KONFERENSER

Om hur litet vi faktiskt skapar bra villkor för utbyte.