Sociala medier

Samarbete med forskare på Centrum för tjänsteforskning

Om att utgå från mottagarens perspektiv

Klas fick en dag ett utbrott på alla utvärderingar och lade ut ett youtubeklipp som blev viralt.  Per Kristensson på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet kontaktade Klas och en dialog inleddes. Det resulterade i att Per och Klas skrev en bok i ämnet. Boken fick titeln ”I kundens skor – att utgå från mottagarens perspektiv”  utgiven av Volante Förlag. Klas och Per föreläser tillsammans och bjuder på aktuell forskning. Vill du köpa in fler än 10 exemplar mejla för offert:  kundservice@klashallberg.se

 

Per Kristensson är professor i konsumentpsykologi och innovation och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som är världsledande inom fältet.

Läs mer om CTF och deras forskning

Läs hela pressmeddelandet

Tillitsbaserad styrning samt God och nära vård

Klas föreläser mycket om tillitsbaserad styrning med exempel på hur vi kan träna upp varandras omdöme, ofta tillsammans med forskaren Johan Quist, docent inom företagsekonomi. De föreläser även tillsammans om God och Nära vård; tjänstelogik och omställningen till nära vård.

Klas älskar att prata för offentlig sektor, som han tror sitter på framtidens arbetsgivar-valuta, nämligen meningsfullhet.

Johan Quist har varit forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen och är forskare och vice föreståndare för Centrum kring tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om t ex nya föreläsningar, shower och böcker samt annat jag har på gång.