Sociala medier

Kontakt

Du får kontakt med Klas genom kollegan Gunilla Ståhl. Hon har hand om bokningar, frågor och andra angelägenheter.
Om din fråga är riktad direkt till Klas kommer hon att vidarebefordra den till honom.

Bokningar och samarbeten

Gunilla Ståhl,
gunilla@klashallberg.se,
+46700374886

Feedback

Klas tar gärna emot feedback på föreläsningar eller böcker. Maila info@klashallberg.se

Fakturauppgifter

Klas Hallberg AB
Birkavägen 13
131 56 Nacka

Organisationsnummer

559096-7575

Bankgiro

5183-8803

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om t ex nya föreläsningar, shower och böcker samt annat jag har på gång.