JAG SKRÄDDARSYR!

När du hyr in mig som föreläsare till din organisation så är jag till för er. Jag gör allt jag kan för att vara den pusselbit som ni behöver. Jag kommer inte med en färdig standardföreläsning och ställer in skorna. Jag kommer dit med en slags besatthet av att göra mig relevant för er. Hela mitt yrkesliv har jag drivits av en huvudsaklig idé: att organisationer behöver göra sig relevanta för sina kunder/användare/brukare. Givetvis speglar denna idé hur jag själv förhåller mig till mina egna kunder.

Utöver ovanstående kan man väl tillägga att det kommer att bli hög energi, mycket skratt och obehagligt tänkvärt. Min självklara ambition är att du ska uppleva föreläsningen som sinnessjukt bra. Jag har föreläst i drygt 20 år och gjort mer än 2 000 föreläsningar. Jag vill hävda att jag är bra på det här – och fortfarande hungrig. Häpp!

Exempel på vanliga rubriker och innehåll

Effektivare verksamhetsstyrning

Det här en föreläsning om att gå från funktionsegoism till samarbete.

Föreläsningen passar för organisationer som vill förbättra styrningen av verksamheten. Oavsett om du kommer från privat eller offentlig sektor och oavsett hur stor din organisation är behöver du styra den. Min erfarenhet är att ju större en organisation blir, desto större risk finns det att styrsystemen i praktiken blir sub-optimerande. Dvs att de mätbara målen för vissa enheter/funktioner inte riktigt bidrar till att helheten blir bra.

”Läs_mer”

Personlig effektivitet

För att kunna vara effektiv behöver man som individ och som organisation ha en aning om vad som faktiskt är angeläget. Många av oss drabbas av ett slags moment 22 när vi antingen själva är oklara på vad som är viktigt, eller när vi dras med i att organisationen har oklara strategier och målbilder.

Den här föreläsningen handlar om att inspirera er som organisation att ta reda på vad som är viktigt. Vilka faktorer är det som VERKLIGEN spelar roll för att ni ska uppnå resultat?

”Läs_mer”

Hedra mysteriet – prestera bättre och må bättre

Kärnan i föreläsningen handlar om att inspirera individer och organisationer att både styra upp och släppa taget. Jag upplever att vi till stor del urskiljningslöst försöker styra upp, kontrollera, förstå det mesta i vårt liv och jag tror i grunden det är bra att vi försöker få ordning på tillvaron. Problemet är när vi ger oss på sånt som är svårt att ta kontroll över, eller att vi ibland är så bundna av olika målstyrningsprocesser, scorecards eller budgetar att vi helt enkelt struntar i att göra saker som inte passar med vår planering. Det kan bli väldigt omständigt, inneffektivt och dyrt. Under föreläsningen inspirerar jag åhörarna att ta ett kliv framåt och våga göra mer av det som verkligen är angeläget.

Mask – mört – gädda – en föreläsning om entreprenörskap och affärsmannaskap

När jag växte upp lärde jag mig att fiska av min far. Först gräver man mask, sedan agnar man kroken med mask och drar upp mört för att därefter sätta mörten på kroken och dra upp gäddan.

Efter 20 år i näringslivet kan jag konstatera att analogin till affärslivet är påtaglig. Jag ser det i stora organisationer och jag ser det i små. Jag ser det hos det nystartade bolaget och jag ser det hos storbolag.

”Läs_mer”

YCDBRALAI – en föreläsning om att arbeta mindre och få mer gjort

You Can’t Do Business Running Around Like An Idiot. En föreläsning om att använda en större del av människans potential. Det slösas bort alldeles för mycket energi, både i arbetsliv och i privatliv, på att göra saker vi tror att vi borde göra. Här inspirerar jag till att göra rätt saker istället för att göra många saker. Vilket spar tid. Jag pratar om att prioritera och att våga ifrågasätta vardagens alla måsten och agera utifrån lust, snarare än plikt. Med hjälp av en blandning av humor och allvar visar jag enkla sätt att få ut mer av vardagen och låter deltagarna både skratta, minnas och tänka efter. En kick för dig som vill ha en mer inspirerande vardag och bättre resultat. Mycket av föreläsningen hämtas från boken med samma namn.

Bemötandets magi – en föreläsning om vardagligt ledarskap

Föredraget handlar om hur vi människor, oavsett om vi är chefer eller ej, leder andra människor genom hur vi bemöter dom. När alla individer i en organisation möter t ex sina kunder med genuin nyfikenhet och med visshet om vad verksamheten går ut på, då leder vi kunderna på ett sätt som gör att alla mår bra och är nöjda och fortsätter att köpa. Det här gäller inte bara i serviceyrken, även om det är ännu mer påtagligt där. Det här gäller i alla organisationer. Vi leder andra genom vårt bemötandet.

Hångla mer! En föreläsning om att få ut mer av vardagen.

Tänkvärd underhållning i pratform i en vindlande färd av igenkänning, aha-upplevelser, gapskratt och livets allvar. Temat är att ge sig hän. Att hångla istället för att småpussas. Att leva sig svettig helt enkelt. Du kan se delar från föreläsning på min videokanal.

Hångla mer! är även titeln på en av mina böcker som innehåller berättelser att skratta till och känna igen sig med. Ett bra komplement till föreläsningen. 
Läs några sidor ur boken för ett smakprov.

En föreläsning om det möjliga och det omöjliga

Vi människor “får för oss” en massa föreställningar och skapar oss uppfattningar om både stort och smått och ont och gott. Ett av alla områden där vi ofta har tydliga föreställningar och uppfattningar är kring vad som är möjligt för oss att uppnå. Ett intressant fenomen med föreställningar av olika slag är att vi tenderar att hellre försvara vår föreställning, även om vi inte trivs med den, än att upptäcka en ny sanning som vi kanske mår bättre av. Den här föreläsningen tar fasta på föreställningar om vad som är möjligt och omöjligt. Både för individer och organisationer. Utan att agera som en slags amerikansk hallelujakonsult pratar jag om hur vi som individer kan påverka vår egen situation. Och givetvis även hur det kan påverka organisationen.