Sociala medier

Samarbeten och annat kul

Priser & Utmärkelser

Välgörenhet och sponsring

Kundupplevelsen vässas på Pontus Frithiofs restauranger

Samarbete med forskare på Centrum för tjänsteforskning

SNHK-metoden: Klas sätt att hantera ovisshet

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om t ex nya föreläsningar, shower och böcker samt annat jag har på gång.